Cara Tambah Domain Di Dalam DirectAdmin

Jika anda mempunyai banyak domain di dalam hosting, maka anda boleh hanya tambahnya ke dalam hosting dengan hanya beberapa langkah sahaja, Ikuti cara bagaimana untuk tambah domain ke dalam hosting dan mula bina website anda!

Note: bilangan add-on domain bergantung kepada pakej yang anda ambil

    1. Masuk ke dalam Control Panel Cari Domain Setup
    2. Klik Add New
    3. Masukkan nama domain tanpa https://www. Contoh seperti di bawah
    4. Klik Create dan selesai.

Dengan ini, anda bolehlah install website atau wordpress pada domain anda! Semoga berjaya!